Hlavní strana Kontakt

Kontakt a objednávání

STEMA privátní ortopedie s.r.o.
U nemocnice 380/III
Jindřichův Hradec
377 01
 
Telefon: (+420) 384 376 419
E-mail: info@ortopediestema.cz
Datová schránka: uggnvcp

Budova polikliniky

ortoped

ortoped

Guna MD

ChondroGrid

Vyšetření dětských kyčlí

V České republice byl výskyt dysplazie kyčelních kloubů vždy nadprůměrný. V německém písemnictví dokonce v minulosti nacházíme termín "Die böhmische Hüfte" v překladu "česká kyčel" pro označení vývojové (vrozené) dysplazie kyčlí alias VDK.

Proto již v r. 1977 jako první na světě byl u nás uzákoněn systém tzv. trojího síta k vyšetření kyčelních kloubů novorozenců a dětí. Díky tomu u nás poklesl výskyt VDK v naší populaci z 20 % v 60. letech 20. století na dnešních 1-3%. Stále platný screeningový systém tzv. trojího síta se dnes řídí novelou vyhlášky č. 17/77 z r. 1996. Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

V I. etapě jsou vyšetřováni klinicky ortopedem všechny děti v prvním týdnu po narození a následně do 2 týdnů je provedeno sonografické vyšetření kyčelních kloubů.

Ve II. etapě mezi 6-8 týdnem od narození jsou všechny děti i s původně negativním nálezem klinicky i sonograficky vyšetřeny ortopedem příslušně školeným v ultrazvukovém vyš. dětských kyčlí.

Mezi 12.-16. týdnem života v tzv. třetím sítu jsou vyšetřeny ty děti, které z různých důvodů ještě nebyly vyšetřeny nebo jsou již léčeny a také děti, kde ve II. sítu nebyla vyvinuta epifyzární osifikační jádra při jinak normálním nálezu.

Toto screeningové vyšetření na VDK u dětí provádí na naší ambulanci ortoped s certifikátem na ultrazvukové vyšetření dětského kyčelního kloubu s mnohaletou praxí v léčbě a prevenci VDK. Při nedostatečné, špatné či žádné léčbě VDK je dítě vystaveno riziku, že v dospělosti u něho vznikne sekundární postdysplastická artróza kyčelního kloubu, která tvoří dnes v České republice cca 25% indikací k totální náhradě kyčelního kloubu, což je v absolutních číslech cca 2 000 pacientů ročně.

Obrázek: RTG snímek vývojové kyčelní dysplázie zdroj

RTG snímek vývojové kyčelní dysplázie